Word lid

Word lid!

Donateurschap

Als lid van de Ronald McDonald Business Breakfast Club kunt u deelnemen aan alle activiteiten van de Breakfast Club tegen een vast bedrag per jaar. U kunt voor de activiteiten bovendien ook introducés uitnodigen om kennis te maken met de Business Club.

Het minimumbedrag voor het donateurschap bedraagt € 299,- per jaar voor 1 persoon en € 499,- voor 2 personen. Wordt u lid na juni, dan betaalt u € 149,50 voor het resterende deel van het jaar. Het staat u uiteraard vrij om meer te geven en zo het Ronald McDonald Huis Den Haag financieel extra te steunen.

De Breakfast Club gaat uit van een donateurschap op persoonsnaam. Dat wil zeggen dat uw bedrijf wordt aangemerkt als lid, maar dat u kunt aangeven wie van uw bedrijf zal deelnemen aan de ontbijten. Is deze vaste deelnemer verhinderd, dan kunt u een andere medewerker naar het ontbijt laten gaan.

Het donateurschap geldt voor de duur van een kalenderjaar en wordt steeds voor eenzelfde periode verlengd. Om het donateurschap te beëindigen dient u voor 15 december een e-mail sturen aan het secretariaat van de Breakfast Club. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaalde donateurschapgelden wanneer u gedurende het jaar uw lidmaatschap wenst op te zeggen.

Is uw interesse gewekt?

U kunt uw deelname officieel maken door het aanmeldformulier hieronder zo nauwkeurig mogelijk in te vullen. De ontvangst van het ingevulde formulier wordt per e-mail aan u bevestigd.

Betaling van het donateurschap vindt jaarlijks in de maand maart plaats middels een factuur die via de email aan u zal worden toegezonden.

Aanmeldformulier